iemand deelgenoot maken van een geheim

iemand deelgenoot maken van een geheim
iemand deelgenoot maken van een geheim{{/term}}
confide a secret to someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”